point
Položky obchodu
Menu dle kategorie   Menu dle výrobce
Forladies.cz point Forladies.cz
Vyhledat
Forladies.cz point Forladies.cz
Informace
 Jak vybrat kabelku
 Velikosti - noční košilky, pyžama
 Velikosti - punčochové zboží
 Velikosti - ponožky
 Velikosti - oblečení
 Údržba bižuterie
 Údržba kabelek
 Odkazy
 Registrace u Puncovního úřadu
Forladies.cz point Forladies.cz
Novinky na e-mail
E-mail:
Antispam:
 
Forladies.cz point Forladies.cz
Dnes je...
 Dnes je: 19.03.2019
 Hodin: 20:25
 Svátek má: Josef
Forladies.cz point Forladies.cz
point

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Forladies.cz


PROVOZOVATEL

Internetový obchod www.forladies.cz provozuje Ing. Lucie Romanová se sídlem Bohuslavice nad Vláří 39, 763 21. IČ 75410800 (dále jen provozovatel)

 

OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel stránek www.forladies.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje, které získá od svých zákazníků, nebude sdělovat třetím osobám a bude je využívat výlučně pro potřebu obchodního styku se svými zákazníky a zasílání reklamních informačních sdělení a novinek, především formou e-mailu. Údaje budou poskytnuty pouze přepravci České poště v zájmu doručení zboží. Současně se provozovatel zavazuje na žádost registrovaného uživatele provést vymazání jeho registrovaných údajů.

 

OBJEDNÁVKA

Objednávání zboží probíhá přes internetové stránky www.forladies.cz. Objednávka musí obsahovat: jméno, dodací adresu (popřípadě i fakturační adresu, je-li odlišná od dodací adresy), telefonický kontakt na adresáta, e-mail a v případě objednání zboží "na firmu" musí objednávka obsahovat IČ. Nebude-li kontakt na objednavatele úplný, objednávku nebudeme akceptovat a budete kontaktováni pro její doplnění. Bohužel nejsme schopni ovlivnit dostupnost zboží u dodavatele a proto, pokud zboží bude náhle stáhnuto z nabídky dodavatele, budete ihned o takové situaci informováni a zaslané peníze Vám budou vráceny.

 

TERMÍN DODÁNÍ

Zboží, které je skladem, expedujeme nejpozději do 2-4 pracovních dnů. U zboží, které není dostupné (skladem) je dodací lhůta uvedena přímo v popisu zboží. U zboží, jehož charakter si vyžaduje delší čas přípravy před expedicí, bude termín možného dodání sdělen zákazníkovi individuálně. Uvedená dodací lhůta (v pracovních dnech) je počítána od data přijetí objednávky, v případě platby předem ode dne přijetí platby do doby expedice zboží!!


ÚHRADA ZA ZBOŽÍ

Objednávka v tomto e-shopu je ZÁVAZNÁ!! Úhrada zboží probíhá předem na účet 2100091404 /2010, který obdržíte také v potvrzení objednávky, nebo na dobírku. Účet je vedený ve Fio bance a. s., a to v českých korunách. Platbu proveďte prosím nejpozději do 2 dnů od obdržení potvrzovacího e-mailu, protože objednávka se začne realizovat až po obdržení Vaší platby. Pokud je již objednávka přijata a realizována tak i v případě ztráty zájmu jste POVINNI objednávku uhradit. Uvědomte si, že jakoukoliv nerozvážně vybranou objednávkou vznikají provozovateli tohoto webu nemalé finanční ztráty, a proto je po Vás bude vymáhat všemi zákonnými cestami.

Při objednání zboží v hodnotě nad 3 000 Kč si provozovatel vyhrazuje právo požadovat platbu předem.

 

SLEVY

1. Sleva je počítána z ceny zboží uvedené u konkrétního výrobku. Sleva se nevztahuje na poštovné.

2. Přesné podmínky dané akce jsou vždy uvedeny pro každou akci zvlášť.

3. Slevy z jednotlivých akcí nelze kumulovat.

4. Slevy a akční nabídky se nevztahují na dodávky zboží na Slovensko.

 

DOPRAVA A CENA DOPRAVY

K dopravě využíváme produkty České pošty - Balík do ruky a Balík na poštu. Cena poštovného v případě platby předem na náš účet či poštovní poukázkou typu A nebo C je 99 Kč/92 Kč (Balík do ruky/Balík na poštu), v případě platby dobírkou činí poštovné 135 Kč/128 Kč (Balík do ruky/Balík na poštu).

Při nákupu zboží nad 1 500 Kč poštovné zdarma (platí pouze při platbě předem).

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží je doručeno Českou poštou po celé ČR. Doporučujeme zboží ihned po převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat. Zjevně poškozené zboží nepřebírejte a neprodleně nás informujte. Pokud po převzetí zjistíte mechanické nebo jiné viditelné poškození, ihned nás o tom informujte. Na pozdější reklamace poškození zásilky nebude brán zřetel.

 

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

Odpovídáme za výrobní vady ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku. Pokud není stanoveno jinak, záruční doba trvá 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným skladováním. nesprávným používáním, mechanickým poškozením nebo opotřebením vzniklým obvyklým užíváním. Pokud to charakter výrobku vyžaduje, poskytne provozovatel jako prodávající ke zboží záruční list. Pokud není záruční list vystaven, postačuje kupujícímu doklad o zakoupení zboží - faktura.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez zjevných známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a se VŠEMI VISAČKAMI, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí peníze za zboží převodem na účet. Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel/firma, se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem, a v takovém případe nelze od kupní smlouvy odstoupit. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy. Zaplacená záloha se v takovém případě vrací zákazníkovi v plné výši. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

Dle § 1832 odst. 1 obč. zákoníku vrací podnikatel spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Vrácení částky, kterou podnikatel přijal jako platbu za dodání zakoupeného výrobku, je dle § 1832 odst. 2 obč. zákoníku limitováno výší nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání. Pokud tedy spotřebitel zvolil (a zaplatil) dražší z nabízených způsobů dodání, podnikatel mu plnou cenu takovéhoto způsobu dodání vrátit nemusí.

Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

V případě žádosti o odstoupení od smlouvy nebo před vrácením zboží nás VŽDY nejprve kontaktujte e-mailem (info(zavinac)forladies.cz) nebo na telefonním čísle 774 83 14 10, děkujeme!!


PLATNOST ÚDAJŮ A CEN

Veškeré údaje uváděné na stránkách www.forladies.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení ze strany provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. V případě změny cen již objednaného zboží má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit a bude mu vrácena zaplacená záloha.

Obrázky zboží mají pouze informativní charakter.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

PLATNOST TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky se vztahují na obchodní případy realizované využitím www.forladies.cz . Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016 do odvolání. Odesláním objednávky na tomto e-shopu souhlasíte se všemi zde uvedenými podmínkami bez vyjímek.

Forladies.cz Forladies.cz Forladies.cz

point
Váš košík
Dokončení objednávky
Detail Vašeho košíku V košíku: 0 Kč
Položek: 0
Sleva: 0 Kč
Forladies.cz point Forladies.cz
Hodnocení a FCB

Registrace Forladies.cz u Puncovního úřadu

Forladies.cz point Forladies.cz
Proč právě my?

1. Cenově výhodná nabídka

2. Expedice skladového zboží do 48 h

3. Nákup bez registrace

4. Poštovné od 55 Kč

5. Slevový poukaz na další nákup v hodnotě 7 % ke každému nákupu

6. Poštovné zdarma při nákupu nad 1 500 Kč (při platbě předem)

7. Pravidelné akce a soutěže

8. Záruka 24 měsíců

9. Možnost vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu

Forladies.cz point Forladies.cz
Přihlášení
E-mail:
Heslo:
 
Zapomněli jste heslo ?
Forladies.cz point Forladies.cz
Novinky

9.11.2017

Naskladnili jsme nové tašky a batohy značky Dakine, Converse a Swell.

 

12.11.2016

Nové tašky a batohy značek Puma, Adidas, Converse, Rip Curl a Animal již nyní na našem e-shopu.

 

3.9.2016

Rozšířili jsme nabídku o nové batohy a tašky Puma, Roxy, Rip Curl, Dakine, Adidas aj.

 

17.2.2016

Naskladnili jsme nové batohy, tašky, kabelky a peněženky značek Puma, Adidas, Dakine, Roxy, Animal aj.

 

25.8.2015

Naskladnili jsme nové zboží - batohy, tašky a peněženky značek Puma Ferrari, Gola, Animal, Roxy aj.

 

19.2.2015

Nové kousky bižuterie - náušnice, náramky a náhrdelníky najde již nyní v prodeji.

 

13.11.2014

Nové zboží Puma Ferrari již nyní na našem e-shopu!

 

28.9.2014

Naskladnili jsme nové tašky značky Paul Frank a Gola.

 

20.1.2014

Nové kabelky, psaníčka a peněženky již nyní v naší nabídce.

Forladies.cz point Forladies.cz
Doporučujeme
Batoh Element Elite Military Green 1. Batoh Element Elite Military Green
Zelený batoh do školy Element
Taška přes rameno Gola Redford Britannia 2. Taška přes rameno Gola Redford Britannia
Tašky přes rameno Gola
Bílý nátělník Nike 65616401 3. Bílý nátělník Nike 65616401
Dámský bílý nátělník Nike
Forladies.cz point Forladies.cz
Anketa
Využíváte při internetových nákupech platbu kartou?
ano 44.4%/4 h
ne 0%/0 h
0%/0 h
55.6%/5 h
Forladies.cz point Forladies.cz

2013 - Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2013 Kabelky-tasky.cz